YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 58 trang 28 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 58 tr 28 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

a) Lập bảng bình phương của các số tự nhiên từ 0 đến 20.

b) Viết mỗi số sau thành bình phương của một số tự nhiên: 64; 169; 196.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

Ta lập được bảng sau:

Câu b:

Hướng dẫn: Có thể nhẩm hoặc dùng bảng vừa thiết lập trong câu a.

Đáp số: \(64 = 8^2;\)                 \(169 = 13^2;\)                            \(196 = 14^2\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 58 trang 28 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1