YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 57 trang 28 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 57 tr 28 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tính giá trị các lũy thừa sau:
a)23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 210;                 b) 32, 33, 34, 35;        

c) 42, 43, 44;                                                     d) 52, 53, 54;                e) 62, 63, 64

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

\(2^3 = 8\);                    \(2^4 = 16\);                     \(2^5 = 32\);             \(2^6 = 64\);             

\(2^7 = 128\);                 \(2^8 = 256\);                   \(2^9 = 512\);           \(2^{10} = 1024.\)

Câu b:

\(3^2 = 9\);                     \(3^3 = 27\);                    \(3^4 = 81\);              \(3^5 = 243\).

Câu c:

\(4^2 = 16\);                   \(4^3 = 64\);                    \(4^4 = 256\).

Câu d:

\(5^2 = 25\);                    \(5^3 = 125\);                   \(5^4 = 625\).

Câu e:

\(6^2 = 36\);                    \(6^3 = 216\);                   \(6^4 = 1296\).

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 57 trang 28 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1