ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 128 SGK Giải tích 12

Giải bài 2 tr 128 sách GK Toán GT lớp 12

 Tính \(\int 2^{\sqrt{x}}.\frac{ln2}{\sqrt{x}}dx\), kết quả sai là:
(A) \(2^{\sqrt{x}+1}+C\)       

(B) \(2(2^{\sqrt{x}}-1)+C\)

(C) \(2(2^{\sqrt{x}}+1)+C\) 

(D) \(2^{\sqrt{x}}+C\)

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Ta có:

\(\int 2^{\sqrt{x}}.\frac{ln2}{\sqrt{x}}dx=2\int 2^{\sqrt{x}}.ln2.d(\sqrt{x})\)

\(=2.2^\sqrt{x}+C.\)

Nên chọn phương án (A).

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 128 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1