Bài tập 3 trang 128 SGK Giải tích 12

Giải bài 3 tr 128 sách GK Toán GT lớp 12

 Tích phân \(\int_{0}^{\pi}cos^2x sinxdx\) bằng:
(A) \(-\frac{2}{3}\)          (B) \(\frac{2}{3}\)

(C)  \(\frac{3}{2}\)            (D) 0

Gợi ý trả lời bài 3

Ta có
\(\int_{0}^{\pi }cos^2xsinxdx=-\int_{0}^{\pi }cos^2xd(cosx)= -\frac{1}{3}cos^3x \Bigg|^{\pi }_0=\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=\frac{2}{3}\)

⇒ Phương án đúng là (B).

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 128 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 3 trang 128 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

   Diện tích hình phẳng giới hạn bởi y = (x - 6)2 và y = 6x - x2 là:

  • A. 9
  • B. \(\frac{9}{2}\)
  • C. 0
  • D. Kết quả khác

Được đề xuất cho bạn