ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 128 SGK Giải tích 12

Giải bài 3 tr 128 sách GK Toán GT lớp 12

 Tích phân \(\int_{0}^{\pi}cos^2x sinxdx\) bằng:
(A) \(-\frac{2}{3}\)          (B) \(\frac{2}{3}\)

(C)  \(\frac{3}{2}\)            (D) 0

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Ta có
\(\int_{0}^{\pi }cos^2xsinxdx=-\int_{0}^{\pi }cos^2xd(cosx)= -\frac{1}{3}cos^3x \Bigg|^{\pi }_0=\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=\frac{2}{3}\)

⇒ Phương án đúng là (B).

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 128 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Trà Annie
  Giải bài tập trong ảnh

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Bạch Thiên Uyển
  f(x)=x^3/2x^4-3
  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1