Bài tập 6 trang 128 SGK Giải tích 12

Giải bài 6 tr 128 sách GK Toán GT lớp 12

Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường \(y=\sqrt{x}\) và \(y=x\) quay xung quanh trục Ox. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành bằng:

(A). 0

(B). \(-\pi\)

(C). \(\pi\)

(D). \(\frac{\pi}{6}\)

Gợi ý trả lời bài 6

Ta có thể tích cần tính là:

\(V=\pi \int_{0}^{1}(x-x^2)dx=\pi \left ( \frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3} \right )\bigg|^1_0 =\pi \left ( \frac{1}{2}-\frac{1}{3} \right )= \frac{\pi }{6}\)

Do đó chọn phương án (D).

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 128 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 6 trang 128 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Thể tích vật thể tròn xoay sinh ra bởi phép quay quanh trục Ox của hình phẳng giới hạn bởi trục Ox và \(y = \sqrt x \sin x\) với (0 ≤ x ≤ π) là:

  • A. \( - \frac{{{\pi ^2}}}{4}\)
  • B. \(  \frac{{{\pi ^2}}}{4}\)
  • C. \(\frac{{{\pi ^2}}}{2}\)
  • D. \(-\frac{{{\pi ^2}}}{2}\)

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

Được đề xuất cho bạn