ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 128 SGK Giải tích 12

Giải bài 6 tr 128 sách GK Toán GT lớp 12

Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường \(y=\sqrt{x}\) và \(y=x\) quay xung quanh trục Ox. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành bằng:

(A). 0

(B). \(-\pi\)

(C). \(\pi\)

(D). \(\frac{\pi}{6}\)

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 6

 
 

Ta có thể tích cần tính là:

\(V=\pi \int_{0}^{1}(x-x^2)dx=\pi \left ( \frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3} \right )\bigg|^1_0 =\pi \left ( \frac{1}{2}-\frac{1}{3} \right )= \frac{\pi }{6}\)

Do đó chọn phương án (D).

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 128 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1