Bài tập 1 trang 128 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 tr 128 sách GK Toán GT lớp 12

Tính \(\frac{\int dx}{\sqrt{1-x}}\) kết quả:

 (A). \(\frac{C}{ \sqrt{1-x}}\)                  (B) \(C\sqrt{1-x}\)

(C). \(-2\sqrt{1-x}+C\)      (D) \(\frac{2}{\sqrt{1-x}}+C\)

Gợi ý trả lời bài 1

Ta có:

\(\int \frac{dx}{\sqrt{1-x}}=-\int \frac{d(1-x)}{\sqrt{1-x}}\)

\(= -\int (1-x)^{-\frac{1}{2}}d(1-x)=-2\sqrt{1-x}+C.\)

Nên chọn phương án (C).

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 128 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 1 trang 128 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho hàm số \(f(x) = \frac{a}{{{{(x + 1)}^3}}} + bx{e^x}.\) Tìm a và b biết rằng \(f'(x) = - 22\) và \(\int\limits_0^1 {f(x)dx = 5.}\)

  • A. \(a = - 2;b = - 8\)
  • B. \(a = 2;b =8\)
  • C. \(a =8;b =2\)
  • D. \(a =-8;b =-2\)

Được đề xuất cho bạn