ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1.28 trang 17 SBT Toán 12

Giải bài 1.28 tr 17 SBT Toán 12

Xác định giá trị của tham số m để hàm số \(y = {x^3} - 3{x^2} + mx - 5\) có cực trị:

A.  B.  C.  D. 
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án C.

Tập xác định: 

\(y' = 3{x^2} - 6x + m\)

Hàm số có cực trị khi và chỉ khi y’ đổi dấu trên 

\( \Leftrightarrow 3{x^2} - 6x + m = 0\) có hai nghiệm phân biệt

\( \Leftrightarrow {\rm{\Delta '}} = 9 - 3m > 0 \Leftrightarrow 3m < 9 \Leftrightarrow m < 3\)

 

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.28 trang 17 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON