ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1.33 trang 17 SBT Toán 12

Giải bài 1.33 tr 17 SBT Toán 12

Cho hàm số \(y = {x^3} + \frac{3}{2}{x^2}\). Khoảng cách d giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là:

A. \(d = 2\sqrt 5 \)

B. \(d = \frac{{\sqrt 5 }}{4}\)

C. \(d = \sqrt 5 \)

D. \(d = \frac{{\sqrt 5 }}{2}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án D.

\(y\prime  = 3{x^2} + 3x = 3x(x + 1) = 0 \)

\( \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}
{x = 0 \Rightarrow yCT = 0}\\
{x =  - 1 \Rightarrow yCD = 12}
\end{array}} \right.\)

Vậy khoảng cách giữa hai điểm cực trị là:

\(d = \sqrt {{{\left( { - 1} \right)}^2} + {{\left( {\frac{1}{2}} \right)}^2}}  = \sqrt {1 + \frac{1}{4}}  = \frac{{\sqrt 5 }}{2}\)

 

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.33 trang 17 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON