ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1.31 trang 17 SBT Toán 12

Giải bài 1.31 tr 17 SBT Toán 12

Xác định giá trị của tham số m để hàm số sau không có cực trị.

\(y = \frac{1}{3}m{x^3} + m{x^2} + 2(m - 1)x - 2\)

A. \(m \le 0\) hoặc \(m \ge 2\) B. \(m \ge 0\)
C. \(0 \le m \le 2\) D. \(m \in [0; + \infty )\)
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án A.

-Nếu  thì , hàm số không có cực trị.

-Nếu hàm số không có cực trị khi và chỉ khi phương trình \(y' = m{x^2} + 2mx + 2\left( {m - 1} \right) = 0\) không có 2 nghiệm phân biệt. Muốn vậy, phải có:

\(\Delta \prime  = {m^2} - 2m(m - 1) =  - {m^2} + 2m \le 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
m < 0\\
m \ge 2
\end{array} \right.\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.31 trang 17 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON