ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 4 trang 50 SGK Đại số 10

Giải bài 4 tr 50 sách GK Toán ĐS lớp 10

Chỉ ra khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến của hàm số y = ax + b, trong mỗi trường hợp a > 0; a < 0.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

Khi a > 0, hàm số y = ax + b đồng biến trên khoảng \(( - \infty ; + \infty )\)  hay đồng biến trên \(\mathbb{R}\).

Khi a < 0, hàm số y = ax + b nghịch biến trên khoảng \(( - \infty ; + \infty )\) hay nghịch biến trên \(\mathbb{R}\).

 

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 50 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1