ADMICRO

Bài tập 41 trang 63 SGK Toán 10 NC

Bài tập 41 trang 63 SGK Toán 10 NC

Dựa vào đồ thị của hàm số \(y=ax^2+bx+c\). Hãy xác định dấu của các hệ số a, b và c trong mỗi trường hợp dưới đây:

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Parabol (P1) có bề lõm quay xuống nên \(a < 0\)

(P1) cắt trục Oy tại điểm có tung độ dương nên \(c = f(0) > 0\)

Hoành độ đỉnh \({x_0} =  - \frac{b}{{2a}} < 0 \Rightarrow b < 0\)  (do \(a < 0\))

b) Parabol (P2) có bề lõm quay lên nên \(a > 0\)

(P2) cắt trục Oy tại điểm có tung độ dương nên \(c = f(0) > 0\)

Hoành độ đỉnh \({x_0} =  - \frac{b}{{2a}} > 0 \Rightarrow b < 0\) (do \(a >0\))

c) Parabol (P3) có bề lõm quay lên nên \(a > 0\)

(P3) đi qua gốc O nên \(c = 0\)

Hoành độ đỉnh \({x_0} =  - \frac{b}{{2a}} < 0 \Rightarrow b > 0\) (do \(a >0\))

d) Parabol (P4) có bề lõm quay xuống nên \(a < 0\)

(P4) cắt trục Oy tại điểm có tung độ âm nên \(c < 0\)

Hoành độ đỉnh \({x_0} =  - \frac{b}{{2a}} > 0 \Rightarrow b > 0\) (do \(a < 0\))

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41 trang 63 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)