YOMEDIA

Bài tập 44 trang 64 SGK Toán 10 NC

Bài tập 44 trang 64 SGK Toán 10 NC

Vẽ đồ thị của các hàm số sau rồi lập bảng biến thiên của nó

a) \(y = \left| {\frac{3}{2}x - 2} \right|\)

b) \(y = \left\{ \begin{array}{l}
2x,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x < 0\\
{x^2} - x,\,\,\,\,x \ge 0
\end{array} \right.\)

c) \(y = \left| {\frac{1}{2}{x^2} + x - \frac{3}{2}} \right|\)

d) \(y = x\left| x \right| - 2x - 1\)

a) \(y = \left| {\frac{3}{2}x - 2} \right|\)

b) \(y = \left\{ \begin{array}{l}
2x,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x < 0\\
{x^2} - x,\,\,\,\,x \ge 0
\end{array} \right.\)

c) \(y = \left| {\frac{1}{2}{x^2} + x - \frac{3}{2}} \right|\)

d) \(y = x\left| x \right| - 2x - 1\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Ta có 

\(y = \left\{ \begin{array}{l}
\frac{3}{2}x - 2,\,\,\,\,\,\,\,x \ge \frac{3}{4}\\
 - \frac{3}{2}x + 2,\,\,\,\,x < \frac{3}{4}
\end{array} \right.\)

Đồ thị hàm số 

 

Bảng biến thiên 

b) Đồ thị hàm số 

Bảng biến thiên

c) Ta có 

\(y = \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{\frac{1}{2}{x^2} + x - \frac{3}{2},{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} x \le  - 3,x \ge  - 1}\\
{ - \frac{1}{2}{x^2} - x + \frac{3}{2},{\mkern 1mu} {\mkern 1mu}  - 3 < x < 1}
\end{array}} \right.\)

Đồ thị hàm số 

 

 

Bảng biến thiên

d) Ta có 

\(y = \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{{x^2} - 2x - 1,\,\,x \ge 0}\\
{ - {{\left( {x + 1} \right)}^2},\,\,x < 0}
\end{array}} \right.\)

Đồ thị hàm số 

Bảng biến thiên 

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44 trang 64 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)