Bài tập 6 trang 50 SGK Đại số 10

Giải bài 6 tr 50 sách GK Toán ĐS lớp 10

Xác định toạ độ của đỉnh, phương trình của trục đối xứng của parabol \(y = {\rm{a}}{{\rm{x}}^2} + bc + c.\)

Gợi ý trả lời bài 6

Parabol \(y = {\rm{a}}{{\rm{x}}^2} + bc + c\)có đỉnh D có toạ độ là: \(D = \left( { - \frac{b}{{2a}}; - \frac{\Delta }{{4a}}} \right)\)

Parabol \(y = {\rm{a}}{{\rm{x}}^2} + bc + c\)có phương trình trục đối xứng là: \(x =  - \frac{b}{{2a}}.\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 50 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Lan Anh

  Xác định a, b ,c: y= ax2 + bx + c

  a) Đi qua A(0;-1) ; B(1;-1) ; C(-1;1)

  b) y= \(-x^2+3x+2\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Bảo An

  tìm g/trị nhỏ nhất của hàm số:

  y=\(\dfrac{2x^2-x+2}{2x-1}\)vs ∀ x∈(\(\dfrac{1}{2}\);+∞)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn