AMBIENT

Bài tập 2.27 trang 42 SBT Toán 10

Giải bài 2.27 tr 42 SBT Đại số 10

Hai hàm số y = x+4 và \(y = \frac{{{x^2} - 16}}{{x - 4}}\) có chung một tập xác định hay không ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án: Không.

Vì hàm số y = x+4có TXĐ là: D = R

Hàm số \(y = \frac{{{x^2} - 16}}{{x - 4}}\) có TXĐ: D = R\{4}

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.27 trang 42 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA