AMBIENT

Bài tập 2.31 trang 43 SBT Toán 10

Giải bài 2.31 tr 43 SBT Đại số 10

Cho hàm số

\(y = f\left( x \right) = \left\{ \begin{array}{l}
\frac{2}{3}{x^2} - \frac{8}{3}x + 2,x > 0\\
2x + 2,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x \le 0
\end{array} \right.\)

Vẽ đồ thị của hàm số y=|f(x)|

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Với x > 0 ta có đồ thị của y = |f(x)| như hình vẽ sau (bỏ phần ứng với x ≤ 0).

Với x ≤ 0, trước hết vẽ đồ thị hàm số y = 2x+2. Giữ yên phần đồ thị đoạn [−1;0], bỏ đi phần đồ thị ứng với khoảng (−∞;−1), thay vào đó là phần đối xứng với phần bỏ đi qua trục hoành. Đồ thị hàm số y = |f(x)| được vẽ trên hình sau (đường nét liền).

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.31 trang 43 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>