YOMEDIA

Bài tập 2.33 trang 43 SBT Toán 10

Giải bài 2.33 tr 43 SBT Toán 10

Tập xác định của hàm số \(y = \sqrt x  + \frac{{{x^2} - 25}}{{x - 5}}\)

A. R

B. \(\left[ {0; + \infty } \right)\)

C. \(\left[ {0; + \infty } \right)\backslash \left\{ 5 \right\}\)

D. \(\left[ {0;5} \right)\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hàm số xác định \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x \ge 0\\
x - 5 \ne 
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x \ge 0\\
x \ne 5
\end{array} \right.\)

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là \(\left[ {0; + \infty } \right)\backslash \left\{ 5 \right\}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.33 trang 43 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA