AMBIENT

Bài tập 2.29 trang 43 SBT Toán 10

Giải bài 2.29 tr 43 SBT Đại số 10

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y = x2−2|x|+1.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Tập xác định của hàm số là D = R.

f(−x) = (−x)2−2|−x|+1 = x2−2|x|+1 = f(x)

Hàm số là hàm số chẵn. Đồ thị của nó nhận trục tung làm trục đối xứng.

Để xét chiều biến thiên và vẽ đồ thị của nó chỉ cần xét chiều biến thiên và vẽ đồ thị của nó trên nửa khoảng [0;+∞), rồi lấy đối xứng qua Oy.

Với x ≥ 0 có f(x) = x2−2x+1.

Bảng biến thiên

Giải sách bài tập Toán 10 | Giải sbt Toán 10Đồ thị của hàm số đã cho được vẽ ở hình dưới đây.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.29 trang 43 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>