AMBIENT
UREKA

Bài tập 2 trang 50 SGK Đại số 10

Giải bài 2 tr 50 sách GK Toán ĐS lớp 10

Thế nào là hàm số đồng biến (nghịch biến) trên khoảng (a; b)?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Hàm số y=f(x) được gọi là đồng biết (hay tăng) trên khoảng (a; b) nếu \(\forall {{x}_{1}},{{x}_{2}}\in (a;b);{{x}_{1}}<{{x}_{2}}\Rightarrow f({{x}_{1}})\)

Hàm số y=f(x) được gọi là nghịch biến (hay giảm) trên khoảng (a; b) nếu: \(\forall {{x}_{1}},{{x}_{2}}\in (a;b);{{x}_{1}}<{{x}_{2}}\Rightarrow f({{x}_{1}})>f({{x}_{2}})\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 50 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON