ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 50 SGK Đại số 10

Giải bài 3 tr 50 sách GK Toán ĐS lớp 10

Thế nào là một hàm số chẵn? Thế nào là một hàm số lẻ?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Hàm số y = f(x) có tập xác định D được gọi là hàm số chẵn nếu \(\forall x \in D,\) thì \( - x \in D\) và \(f( - x) = f(x).\)

Hàm số y = f(x) có tập xác định D được gọi là hàm số lẻ nếu \(\forall x \in \) thì \( - x \in D\)và \(f( - x) =  - f(x).\)

 

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 50 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1