YOMEDIA

Bài tập 2.32 trang 43 SBT Toán 10

Giải bài 2.32 tr 43 SBT Toán 10

Giao điểm của parabol y = x2+4x−6 và đường thẳng y = 2x+2 là

A. (2;6) và (3;8)

B. (−4;−6) và (1;−1)

C. (1;−1) và (2;6)

D. (−4;−6) và (2;6)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương trình hoành độ giao điểm của parabol và đường thẳng là

\(\begin{array}{l}
{x^2} + 4x - 6 = 2x + 2\\
 \Leftrightarrow {x^2} + 2x - 8 = 0\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = 2\\
x =  - 4
\end{array} \right. \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
y = 6\\
y =  - 6
\end{array} \right.
\end{array}\)

Vậy giao điểm của parabol y = x2+4x−6 và đường thẳng y=2x+2 là (−4;−6) và (2;6)

Đáp án đúng D.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.32 trang 43 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA