ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 5 trang 50 SGK Đại số 10

Giải bài 5 tr 50 sách GK Toán ĐS lớp 10

Chỉ ra khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến của hàm số: \(y = {\rm{a}}{{\rm{x}}^2} + bx + c,\) trong mỗi trường hợp a > 0, a < 0. 

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 5

 
 

Khi a > 0, hàm số \(y = {\rm{a}}{{\rm{x}}^2} + bx + c\) đồng biến trên khoảng \(\left( { - \frac{b}{{2a}}; + \infty } \right)\) và nghịch biến trên khoảng \(\left( { - \infty ; - \frac{b}{{2a}}} \right)\)

Khi a < 0, hàm số \(y = {\rm{a}}{{\rm{x}}^2} + bx + c\) đồng biến trên khoảng \(\left( { - \infty ; - \frac{b}{{2a}}} \right)\) và nghịch biến trên khoảng \(\left( { - \frac{b}{{2a}}; + \infty } \right)\)

Ta có bảng biến thiên của hàm số \(y = {\rm{a}}{{\rm{x}}^2} + bx + c\) cho hai trường hợp:

Trường hợp: a > 0

Trường hợp: a <  0

 

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 50 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1