AMBIENT

Bài tập 2.30 trang 43 SBT Toán 10

Giải bài 2.30 tr 43 SBT Đại số 10

Vẽ đồ thị của hàm số \(y = \left| {\frac{2}{3}{x^2} - \frac{8}{3}x + 2} \right|\)

 
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Vì \(\left| {f\left( x \right)} \right| = \left\{ \begin{array}{l}
f\left( x \right),f\left( x \right) \ge 0\\
 - f\left( x \right),f\left( x \right) < 0
\end{array} \right.\)

Nên để vẽ đồ thị của hàm số y = |f(x)| ta vẽ đồ thị của hàm số y = f(x), sau đó giữ nguyên phần đồ thị ở phía trên trục hoành và lấy đối xứng phần đồ thị nằm phía dưới trục hoành qua trục hoành.

Trong trường hợp này, ta vẽ đồ thị của hàm số \(y = \frac{2}{3}{x^2} - \frac{8}{3}x + 2\), sau đó giữ nguyên phần đồ thị ứng với các nửa khoảng (−∞;1] và [3;+∞).

Lấy đối xứng phần đồ thị ứng với khoảng (1;3) qua trục hoành.

Đồ thị của hàm số \(y = \left| {\frac{2}{3}{x^2} - \frac{8}{3}x + 2} \right|\) được vẽ trên hình sau (đường nét liền)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.30 trang 43 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA