ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 50 SGK Đại số 10

Giải bài 1 tr 50 sách GK Toán ĐS lớp 10

Phát biểu quy ước về xác định của hàm số cho bởi công thức. Từ đó hai hàm số \(y = \frac{{x + 1}}{{(x + 1)({x^2} + 2)}}\) và \(y = \frac{1}{{{x^2} + 2}}\) có gì khác nhau?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

Giả sử y =f(x) là hàm số cho bởi công thức. Khi đó, tập xác định D của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các số thực x sao cho biểu thức f(x) có nghĩa. Ta có thể viết D dưới dạng:

D= {\(x \in D|\) f(x) có nghĩa}

Hàm số \(y = \frac{{x + 1}}{{(x + 1)({x^2} + 2)}}\) có tập xác định \({D_1} = \mathbb{R}\backslash {\rm{\{ }} - 1\} ,\) còn tập xác định của hàm số \(y = \frac{1}{{{x^2} + 2}}\) là tập \({D_2} = \mathbb{R}.\)

 

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 50 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1