ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 34 trang 32 SBT Sinh học 9

Giải bài 34 tr 32 sách BT Sinh lớp 9

Ở người, bộ NST 2n = 46. Số kiểu tổ hợp giao tử khác nhau được tạo thành là bao nhiêu?

A. Số kiểu tổ hợp giao tử được tạo thành là: \({2^{23}}\)

B. Số kiểu tổ hợp giao tử được tạo thành là: \({3^{23}}\)

C. Số kiểu tổ hợp giao tử được tạo thành là: \({4^{23}}\)

D. Số kiểu tổ hợp giao tử được tạo thành là: \({5^{23}}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 34

 
 
  • Số kiểu tổ hợp giao tử được tạo thành tính theo công thức: \({3^n}\)
  • Ở người, bộ NST 2n = 46 vậy n=23 .Số kiểu tổ hợp giao tử được tạo thành là: \({3^{23}}\)

Vậy đáp án đúng là: B

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34 trang 32 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1