ON
YOMEDIA
VIDEO

Xác định bộ NST 2n và số tế bào trứng biết tế bào giảm phân 7 lần và sử dụng 15240 NST

có 3 tế bào mầm sinh sục của loài NP liên tiếp 7 đợt và đã sử dụng môi trường nội bào nguyên liệu tương đương 15240 NST . Các tế bào con sau NP đã trở thành noãn bào bậc 1 và GP bình thường . Tất cả các tế bào trứng tạo ra đều tgia thị tinh vs hiệu suất 25%. Hãy xác định :

a, Bộ NST 2n ?

b, Số tb trứng tạo ra qua GP

c, Số hợp tử tạo thành ?

d, Nếu hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 3,125% thì số tinh bào bậc 1 tối thiểu cần huy động để tao ra số tế bào trên là bao nhiêu ?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a. + Số NST môi trường cung cấp cho 3 TB mầm NP 7 lần là:

  3 . (27 - 1) . 2n = 15240 NST

  \(\rightarrow\) 2n = 40

  b. + Số TB con tạo ra sau quá trình NP là: 3 . 27 = 384 TB

  + 384 TB tham gia giảm phân hình thành 384 trứng (vì 1 noãn bào bậc 1 GP tạo 1 trứng và 3 thể định hướng).

  c. + Số hợp tử tạo thành là: 384 . 25% = 96 hợp tử

  d. + Số hợp tử tạo thành = số tinh trùng được thụ tinh = 96 tinh trùng

  + Số tinh trùng được tạo thành là: 96 : 3.125% = 3072 tinh trùng

  + Số tinh bào bậc 1 tham gia giảm phân để tạo tinh trùng là: 3072 : 4 = 768 tinh bào bậc 1

  (vì 1 tinh bào bậc 1 GP tạo 4 tinh trùng).

    bởi võ thị tuyết trinh 09/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1