ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 10 trang 26 SBT Sinh học 9

Giải bài 10 tr 26 sách BT Sinh lớp 9

Ở người, bộ NST 2n = 46.

1. Xác định số tổ hợp giao tử và số kiểu hợp tử khác nhau được tạo thành.

2. Xác định khả năng sinh ra đứa trẻ nhận được ít nhất 1 cặp NST, trong đó có 1 từ ông nội, còn 1 từ bà ngoại.

3. Xác định tỉ lệ sinh ra đứa trẻ mang 23 NST của ông ngoại.

4. Xác định tỉ lệ sinh ra đứa trẻ mang 23 cặp NST trong đó có 23 NST từ ông nội và 23 NST từ ông ngoại.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

 
 

1. 

  • Số tổ hợp giao tử là: \({4^{23}}\)
  • Số kiêu tố hợp giao tử khác nhau (hợp tử) là: \({3^{23}}\).

2. Khả năng sinh ra đứa trẻ là \(\frac{1}{4}\)

3. Tỉ lệ sinh ra đứa trẻ là \(\frac{1}{{{2^{23}}}}\).

4. Tỉ lê sinh ra đứa trẻ là \(\frac{1}{{{2^{46}}}}\).

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 26 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1