ON
YOMEDIA
VIDEO

Xác định F1 biết A là hạt vàng, a là hạt xanh cho cây hạt vàng dị hợp tử tự thụ phấn thụ được 241 hạt lai F1

Ở một loài thực vật genA quy định tính trạng hạt vàng là trội so vs gen a hạt xanh. Chọn cây hạt vàng dị hợp tử tự thụ phấn thụ được 241 hạt lai F1.

a. Xác định số lượng và tỉ lệ các loại kiểu hình ở F1. Tính trạng màu sắc của hạt lai F1 được biểu hiện trên cây thuộc thế hệ nào?

b. Muốn xác định kiểu gen của cây mang tính trạg hạt vàng F1 là đồng hợp tử hay dị hợp tử người ta làm ntn?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • * Qui ước gene: A - vàng > a - xanh

  a.

  * Sơ đồ lai:

  Cây hạt vàng dị hợp tử có kiểu gene là Aa

  P tự thụ: Aa (vàng) x Aa (vàng)

  → F₁: 1AA : 2Aa : 1aa (3 vàng : 1 xanh)

  Tỉ lệ các loại kiểu hình ở F₁:

  Số lượng và tỉ lệ các loại kiểu hình ở F₁: gồm hai loại kiểu hình là hạt vàng và hạt xanh trong đó hạt vàng chiếm 3/4 và hạt xanh chiếm 1/4

  * Tính trạng màu sắc của hạt lai F₁ được biểu hiện trên cây thuộc thế hệ P (hiển nhiên vì hạt lai F₁ được chứa trong các quả đậu mọc trên cây thế hệ P)

    bởi Chủ Quang Minh 09/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1