ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 35 trang 32 SBT Sinh học 9

Giải bài 35 tr 32 sách BT Sinh lớp 9

Ở người, bộ NST 2n = 46, khả năng sinh ra đứa trẻ nhận được ít nhất 1 cặp NST, trong đó có 1 từ ông nội, còn 1 từ bà ngoại là bao nhiêu?

A. \(\frac{1}{2}\)                                                            B. \(\frac{1}{4}\)

C. \(\frac{1}{8}\)                                                            D. \(\frac{1}{16}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35

 
 
  • Khả năng sinh ra đứa trẻ nhận được ít nhất 1 cặp NST, 1 từ ông nội là \(\frac{1}{2}\), 1 từ bà ngoại là \(\frac{1}{2}\)
  • Khả năng sinh ra đứa trẻ nhận được ít nhất 1 cặp NST, trong đó có 1 từ ông nội, còn 1 từ bà ngoại là: \(\frac{1}{2}\).\(\frac{1}{2}\)=\(\frac{1}{4}\)

Vậy đáp án đúng là: B

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35 trang 32 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1