ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Phát sinh giao tử và thụ tinh - Sinh học 9

Nếu các em có gì còn khó khăn nào về các vấn đề liên quan đến Phát sinh giao tửthụ tinh thì các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao về Phát sinh giao tử và thụ tinh cộng đồng sinh học cuả HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

VDO.AI

Danh sách hỏi đáp (195 câu):

 • Phạm Huỳnh Yên Đan Cách đây 3 tháng
  1 hình

  05/02/2021 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  8 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Hương Tràm Cách đây 3 tháng

  A. Có bộ NST lưỡng bội, các NST tồn tại ở trạng thái kép

  B. Có bộ NST lưỡng bội, các NST tồn tại ở trạng thái đơn

  C. Có bộ NST đơn bội, các NST tồn tại ở trạng thái đơn

  D. Có bộ NST đơn bội, các NST tồn tại ở trạng thái kép

  03/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bin Nguyễn Cách đây 3 tháng

  A. Giúp duy trì bộ NST 2n đặc trưng của loài

  B. Tạo nên hợp tử có tính di truyền

  C. Góp phần tạo ra nhiều biến dị tổ hợp

  D. Cả A, B và C

  03/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vũ Hải Yến Cách đây 3 tháng

  A. Vì số giao tử đực mang NST Y tương đương với số giao tử đực mang NSTX

  B. Vì số con cái và con đực trong loài bằng nhau

  C. Vì số giao tử đực bằng số giao tử cái

  D. Cả B và C

  03/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Viết Khánh Cách đây 3 tháng

  A. Vì số giao tử đực mang NST Y tương đương với số giao tử đực mang NST X

  B. Vì số con cái và con đực trong loài bằng nhau

  C. Vì số giao tử đực bằng số giao tử cái

  D. Cả B và C

  02/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phung Meo Cách đây 3 tháng

  A. lai phân tích

  B. cho ruồi đực F1 mình xám, cánh dài tạp giao với ruồi cái mình đen, cánh cụt

  C. cho ruồi cái mình xám, cánh dài tạp giao với ruồi đực mình đen, cánh cụt

  D. cho ruồi đực và ruồi cái mình đen, cánh cụt tạp giao với nhau

  02/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • con cai Cách đây 3 tháng

  A. Tế bào sinh dục đơn bội.

  B. Được tạo từ sự giảm phân của tế bào sinh dục thời kì chín.

  C. Có khả năng tạo thụ tinh tạo ra hợp tử.

  D. Cả A, B, C đều đúng.

  02/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoàng giang Cách đây 3 tháng

  A. Tế bào có bộ NST 2n.

  B. Giao tử có bộ NST n.

  C. Tinh trùng có bộ NST n.

  D. Trứng có bộ NST n.

  02/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh dương Cách đây 3 tháng

  A. Nguyên phân

  B. Giảm phân

  C. Thụ tinh

  D. Nguyên phân và giảm phân

  03/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Anh Hưng Cách đây 3 tháng

  A. 1 trứng và 3 thể cực

  B. 4 trứng

  C. 3 trứng và 1 thể cực

  D. 4 thể cực

  02/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Trà Cách đây 3 tháng

  A. Bằng nhau

  B. Bằng 2 lần

  C. Bằng 4 lần

  D. Giảm một nửa

  03/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phong Vu Cách đây 3 tháng

  A. 1 tinh trùng

  B. 2 tinh trùng

  C. 3 tinh trùng

  D. 4 tinh trùng

  02/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Truc Ly Cách đây 3 tháng

  A. 1 trứng và 1 tinh trùng

  B. 2 trứng và 3 tinh trùng

  C. 1 trứng và 2 tinh trùng

  D. 2 trứng và 1 tinh trùng

  02/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Cách đây 3 tháng

  A. Sự kết hợp của 2 bộ nhân lưỡng bội tạo ra bộ nhân đơn bội

  B. Sự kết hợp của 2 bộ nhân đơn bội tạo ra bộ nhân lưỡng bội

  C. Sự kết hợp của bộ nhân đơn bội với bộ nhân lưỡng bội tạo ra bộ nhân đơn bội

  D. Sự kết hợp của bộ nhân đơn bội với bộ nhân lưỡng bội tạo ra bộ nhân lưỡng bội

  03/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bach hao Cách đây 3 tháng

  A. Sự kết hợp của 2 bộ nhân đơn bội (n NST) tạo ra bộ nhân lưỡng bội (2n NST) ở hợp tử.

  B. Sự kết hợp tế bào chất của  giao tử đực với một giao tử cái

  C. Sự tổ hợp ngẫu nhiên giữa một giao tử đực với một giao tử cái.

  D. Sự hình thành một cơ thể mới.

  03/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tấn Vũ Cách đây 3 tháng

  A. Mỗi tinh trùng kết hợp với một trứng tạo ra một hợp tử.

  B. Thụ tinh là quá trình kết hợp bộ NST đơn bội của giao tử đực với giao tử cái để phục hồi bộ NST lưỡng bội cho hợp tử.

  C. Thụ tinh là quá trình phối hợp yếu tố di truyền của bố và mẹ cho con.

  D. Các tinh trùng sinh ra qua giảm phân đều thụ tinh với trứng tạo hợp tử.

  03/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hà trang Cách đây 3 tháng

  A. kết hợp theo nguyên tắc một giao tử đực với một giao tử cái.

  B. kết hợp nhân của hai giao tử đơn bội.

  C. tổ hợp bộ nhiễm sắc thể của giao tử đực và giao tử cái.

  D. tạo thành hợp tử.

  03/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoàng Anh Cách đây 3 tháng

  A. Có bộ NST lưỡng bội, các NST tồn tại ở trạng thái kép.

  B. Có bộ NST lưỡng bội, các NST tồn tại ở trạng thái đơn.

  C. Có bộ NST đơn bội, các NST tồn tại ở trạng thái đơn.

  D. Có bộ NST đơn bội, các NST tồn tại ở trạng thái kép.

  03/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tuấn Huy Cách đây 3 tháng

  A. Giúp duy trì bộ NST 2n đặc trưng của loài.

  B. Tạo nên hợp tử có tính di truyền.

  C. Góp phần tạo ra nhiều biến dị tổ hợp.

  D. Cả A, B và C.

  03/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Trần Cách đây 3 tháng

  A. Trong thụ tinh, các giao tử có bộ NST đơn bội (n) kết hợp với nhau tạo ra hợp tử có bộ NST lưỡng bội (2n).

  B. Bộ NST lưỡng bội (2n) qua giảm phân tạo ra bộ NST đơn bội (n) ở giao tử.

  C. Duy trì bộ NST, tạo ra biến dị tổ hợp.

  D. Tạo ra nhiều hợp tử khác nhau về nguồn gốc và chất lượng NST, làm tăng biến dị tổ hợp

  03/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngoc Tiên Cách đây 3 tháng

  A. Giảm phân tạo ra nhiều loại giao tử

  B. Sự kết hợp ngẫu nhiên của các giao tử

  C. Nguyên phân tạo nhiều tế bào khác nhau

  D. Ý A và B

  03/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hạ Lan Cách đây 3 tháng

  A. Vì thông qua giảm phân (phân li độc lập, tổ hợp tự do của các cặp tương ứng) đã tạo ra sự đa dạng của các giao tử.

  B. Vì trong thụ tinh, các giao tử kết hợp với nhau một cách ngẫu nhiên đã tạo ra nhiều tổ hợp gen.

  C. Vì trong quá trình giảm phân đã có những biến đổi của các gen.

  D. Cả A và B đúng

  03/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lê Thảo Trang Cách đây 3 tháng

  A. 24 NST ở trạng thái kép

  B. 24 NST ở trạng thái đơn

  C. 48 NST ở trạng thái kép

  D. 48 NST ở trạng thái đơn

  03/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoang Viet Cách đây 3 tháng

  A. AB và ab hoặc Ab và aB

  B. Chỉ 1 trong 4 loại AB, Ab, ab, Ab

  C. Aa và Bb

  D. A, a, B, b

  02/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • An Vũ Cách đây 3 tháng

  A. 12

  B. 3

  C. 9

  D. 6

  03/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1