ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính số lượng tế bào biết sinh vật có 2n = 8 NST đang tiến hành giảm phân ở các thời điểm phân bào

Quan sát 4 nhóm tế bào sinh dục của một loài sinh vật có 2n = 8 NST đang tiến hành giảm phân ở các thời điểm phân bào: kì đầu 1, kì sau 1, kì đầu 2 và kì sau 2. Tổng số NST kép và NST đơn trong tất cả các tế bào của 4 nhóm đó là 640, trong đó số NST kép bằng số NST đơn và số NST ở kì đầu 1, kì sau 1, kì đầu 2 tương ứng theo tỉ lệ 1 : 3 : 4. Tính số lượng tế bào của mỗi nhóm tế bào trên. Biết rằng các tế bào trong cùng một nhóm ở cùng một thời điểm phân bào và quá trình giảm phân xảy ra bình thường.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • - NST đơn tồn tại các kì: Kì sau 2

  - NST kép tồn tại ở các kì: Kì đầu 1, kì sau 1, kì đầu 2.

  Vì theo đề bài số NST đơn, bằng số NST kép:

  => Số NST đơn= Số NST kép= 640/2= 320 (NST)

  * Số TB của nhóm đang ở kì sau 2 là:

  320: 2n=320:8= 40(tế bào)

  * Gọi số NST trong các TB của nhóm đang ở kì đầu 1 là x(NST) (x: nguyên, dương)

  => Số NST trong các TB thuộc các nhóm đang ở kì sau 1 , kì đầu 2 lần lượt là 3x ; 4x (NST).

  - Vì tổng số NST đơn là 320 NST đơn (tính trên), nên:

  => x+3x+4x= 320

  <=> 8x= 320

  =>x= 40

  =>3x=120

  4x=160

  * Số TB trong nhóm đang ở kì đầu 1:

  40:2n=40:8=5(TB)

  * Số TB trong nhóm kì sau 1:

  120:2n=120:8=15(TB)

  * Số TB trong nhóm kì đầu 2:

  160:n=160:(2n:2)=160:(8:2)=40(TB)

    bởi đặng văn quý 09/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1