Lương Song Tiên's Profile

Lương Song Tiên

Lương Song Tiên

26/05/2003

Trường THPT Nguyễn Thái Học

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 5
Điểm 28
Kết bạn

Hoạt động gần đây (29)

 • Lương Song Tiên đã kết bạn ngô mai phương Cách đây 2 tháng
 • Lương Song Tiên đã đặt câu hỏi: Công Nghệ 9 Cách đây 2 tháng

  nêu các biện pháp chủ yếu trong phòng trừ sâu bệnh hại cây xoài?

 • Lương Song Tiên đã đặt câu hỏi: BTAD Sinh 9 Cách đây 5 tháng

  ở đồng ngô,đếm được

  1201 cây cao : 400 cây thấp

  a. Xđ T2 trội -lặn và QƯG

  b. Xđ KG,KH giống đã đem trồng

  c. Tính khối lượng thu dc từ đồng ngô trên,biết mỗi cây có trung bình 2 quả,mỗi quả to nặng 0,4kg,mỗi quả nhỏ nặng 0,3kg

  d. Tính khối lượng năng suất giảm cho thoái hóa từ đồng ngô trên?

                                                                                                                  

 • Lương Song Tiên đã đặt câu hỏi: Sinh BTAD 9 Cách đây 7 tháng

  ở củ cải cây (2n) lại đột biến thành cây (3n)

  P (T.C): củ to (3n) * củ to (3n)

  F:     toàn củ to

  a. Xđ T2 trội - lặn và QƯG

  b. Viết sđl từ P -> F1

  c. Cho F1 lai phân tích với cây (3n) => F2 ntn?

  d. F1 * F1 -> F2 ntn?

 • Lương Song Tiên đã đặt câu hỏi: Ôn tập - Kiểm tra 1 tiết Cách đây 7 tháng

  Đề A

  Ở đậu hà lan,cho P lai vs nhau

  F1 thu được : 91 vàng,trơn

                      30 vàng,nhăn

  a. Xác định T2 trội-lặn và QƯG (biết xanh-lặn)

  b. Xđ quy luật di truyền

  c. Xđ KG,KH của P và viết sơ đồ lai

  d. Xanh trơn lai phân tích →F1 như thế nào?

  Đề B

  Ở ruồi giấm,cho P lai vs nhau

  F1 thu được: 91 xám,dài

                     30 đen ,cụt

  a. Xđ T2 trội-lặn và QƯG

  b. Xđ quy luật di truyền

  c. Xđ KG,KH của P và viết sơ đồ lai

  d. Xám,dài lai phân tích →F1 như thế nào?

      Giải hộ mik vs,mik cảm ơn nhìuheart

   

 • Lương Song Tiên đã kết bạn jukinowang yee Cách đây 8 tháng
 • Lương Song Tiên đã trả lời trong câu hỏi: BTAD Sinh 9 Cách đây 8 tháng

  ribonu được viết tắt cho từ ribonuclêotit ă bn jukinowang yee

 • Lương Song Tiên đã đặt câu hỏi: BTAD Sinh 9 Cách đây 8 tháng

  1 ADN có: A1= 200 (Nu), T1= 400 (Nu)

  G2= 800 (Nu), X2= 600 (Nu)

  Hãy tính:

  a. Số lượng mỗi loại (Nu) trên từng mạch và trên ADN

  b.Tỉ lệ % mỗi loại (Nu) trên từng mạch và trên ADN

  c.Số lượng và tỉ lệ % mỗi loại (Ribonu) trên ARN?

  d.Tính N,L,H,C,M CHT của ADN và ARN?

  e. Số lượng mỗi loại (Nu) do môi trường cung cấp khi ADN nhân đôi 4 lần

  f.Tổng số : N,H , CHT do môi trường cung cấp

 • Lương Song Tiên đã kết bạn trần ngọc quân Cách đây 8 tháng
 • Lương Song Tiên đã đặt câu hỏi: BTAD Sinh 9 Cách đây 8 tháng

  cho P lai vs nhau F1 thu được 25 nhăn,có tua; 51 trơn,có tua;25 trơn,ko tua

  a. Xđ T2 trội-lặn và QƯG

  b. Xđ quy luật DT

  c. Xđ kiểu gen của P và viết sđl

  d. Cho F1 lai phân tích --> F2 ntn?

  giải hộ Tiên vs,thank you ng giải nhìuheart 

Điểm thưởng gần đây (8)

 • Lương Song Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
 • Lương Song Tiên: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Vật lý 9 Bài 13 Điện năng - Công của dòng điện) (+1đ) Cách đây 8 tháng
 • Lương Song Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
 • Lương Song Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Lương Song Tiên: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
 • Lương Song Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Lương Song Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Lương Song Tiên: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 2 Một số oxit quan trọng) (+1đ) Cách đây 9 tháng