RANDOM
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 36 SGK Sinh học 9

Giải bài 3 tr 36 sách GK Sinh lớp 9

Biến dị tổ hợp xuất hiện phong phú ở các loài sinh sản hữu tính được giải thích trên cơ sở tế bào học nào?

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Biến dị tổ hợp xuất hiện phong phú ở các loài sinh sản hữu tính được giải thích dựa trên cơ sở:

 • Nhờ vào quá trình giao phối, do phân li độc lập của các NST (trong hình thành giao tử) và tổ hợp ngẫu nhiên giữa các giao tử đực và giao tử cái (trong thụ tinh).
 • Do sự tổ hợp lại các gen vốn có của tổ tiên, bố mẹ làm xuất hiện tính trạng đã có hoặc chưa có ở các thế hệ trước.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 36 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • hi hi

  Bộ NST của vịt là 2n=80.Có 1 nhóm tinh bào bậc 1 và 1 nhóm noãn bào bậc 1 củ loài vịt thực hiện giảm phân và trong quá trình giảm phân người ta nhận thấy:

  -Tổng số NST trong các tinh trùng và trứng được tạo ra là 4400

  -Số NST có trong các tinh trùng nhiều hơn số NST có trong các trứng là 2000NST

  Hãy xác định

  a, số tinh trùng và số trứng được tạo ra

  b, số noãn bào bậc 1 và số tinh bào bậc 1

  c,Gỉa sử H% của tinh trungflaf 25%.Số vịt con được nở ra là 15con.Tính số NST có trong các trứng được thụ tinh nhưng không nở

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Thanh Trà

  có 3 tế bào mầm sinh sục của loài NP liên tiếp 7 đợt và đã sử dụng môi trường nội bào nguyên liệu tương đương 15240 NST . Các tế bào con sau NP đã trở thành noãn bào bậc 1 và GP bình thường . Tất cả các tế bào trứng tạo ra đều tgia thị tinh vs hiệu suất 25%. Hãy xác định :

  a, Bộ NST 2n ?

  b, Số tb trứng tạo ra qua GP

  c, Số hợp tử tạo thành ?

  d, Nếu hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 3,125% thì số tinh bào bậc 1 tối thiểu cần huy động để tao ra số tế bào trên là bao nhiêu ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  Ở một loài thực vật genA quy định tính trạng hạt vàng là trội so vs gen a hạt xanh. Chọn cây hạt vàng dị hợp tử tự thụ phấn thụ được 241 hạt lai F1.

  a. Xác định số lượng và tỉ lệ các loại kiểu hình ở F1. Tính trạng màu sắc của hạt lai F1 được biểu hiện trên cây thuộc thế hệ nào?

  b. Muốn xác định kiểu gen của cây mang tính trạg hạt vàng F1 là đồng hợp tử hay dị hợp tử người ta làm ntn?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  Ở một tế bào sinh dục đực và 1 tế bào sinh dục cái của 1 loài nguyên phân với số lần bằng nhau. Các tế bào con tạo ra đều tham gia giảm phân cho tổng cộng 160 giao tử . Số NST trong các tinh trùng nhiều hơn ở trứng 576 NST .Tỉ lệ số trứng hình thành được thụ tinh là 6,25%

  a,Xđ số hợp tử được tạo thành và TB sinh tinh ,sinh trứng

  b,Xđ 2n của loài

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  ở 1 loài mỗi cặp nst chứa 1 cặp gen dị hợp và không xảy ra đột biến và trao đổi đoạn tạo ra số tin trùng nhiều nhất là 256. tìm bộ NST lưỡnng bội của loài

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Gia Bảo

  từ 1 tinh bào bậc 1 có bộ NST là AaBb tối đa tạo ra bao nhiêu loại tinh trùng? từ 1 noãn bào bậc 1 có bộ NST là AaBb tối đa tạo ra bao nhiêu loại trứng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  Có 10 TB mầm của ruồi giấm NF 1 số lần bằng nhau tạo ra 320 tinh nguyên bào , các TB này GF tạo tinh trùng bình thường. H thụ của tinh trùng tinh= 5%, H cuả trứng là 40%

  A, tính số tinh trùng đc thụ tinh và trứng đc thụ tinh

  B, tính số lần NF của mỗi TB mầm đực

  C, tính số mầm noãn NB cần sinh ra để tạo ra số trứng ns trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lệ Diễm

  1.NST có cấu trúc điển hình ở kì nào của quá trình phân bào?Hãy mô tả cấu trúc đó?Chức năng của NST?

  2.Sự đóng và duỗi xoắn diễn ra ở kì nào của quá trình phân chia tế bào?Tại sao sự đóng và duỗi xoắn có tính chất chu kì?

  3.Ý nghĩa của nguyên phân, giảm phân ,thụ tinh?Thực chất của quá trình thụ tinh?

  4.Trình bày diễn biến của NST trong nguyên phân và giảm phân

  5.Sự giống và khác nhau giữa nguyên phân và giảm phân

  6.Trình bày quá trình phát sinh giao tử đực,phát sinh giao tử cái.Sự giống và khác nhau giữa 2 quá trình này

  7.Giải thích tại sao tỉ lệ nam nữ luôn xấp xỉ 1:1.Nghiệm này đúng khi nào?

  8.Tại sao người ta có thể điều chỉnh được tỉ lệ đực cái ở vật nuôi?Điều đó có ý nghĩa như thế nào?

  9.Di truyền liên kết là gì?Ý nghĩa?Sự giống và khác nhau giữa di truyền liên kết và di truyền phân li độc lập

  Giúp mk nha,cần gấp lắmkhocroikhocroi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thúy ngọc

  Một tế bào sinh dục đực và 1 tế bào sinh dục cái của 1 loài đều nguyên phân với số lần bằng nhau. Các tế bào con được tạo ra đều tham gia giảm phân cho tổng cộng 180 giao tử đực và cái.

  a) Xác định số tinh trùng, số trứng, số thế cực?

  b) Tính số TB sinh tinh và số TB sinh trứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên

  có 4 hợp tử cùng loài nguyên phân với số lần bằng nhau và đã tạo ra tổng số 32 tế bào con.

  a) XĐ số lần nguyên phân của mỗi hợp tử

  b) trong các tế bào con được tạo ra thấy có tất cả 256 tâm động . cho biết tên loài

  c) XĐ số NST môi trường đã cung cấp co quá trình nguyên phân

  HELP HELP HELP

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoai Hoai

  một TB mầm của thỏ cái nguyên phân 1 số đợt liên tiếp được môi trường cung cấp 5588 NST tạo thành các TB sinh trứng , các TB giảm phân tạo trứng.

  a) XĐ số hợp tử hình thành , cố tinh trùng và số trứng ban đầu . biết 2n=44, hiệu suất thụ tinh của trứng là 50% và của tinh trùng = 25%

  b) XĐ số TB sinh tinh và TB sinh trứng thamm gia thụ tinh

  GIÚP MÌNH VỚI SẮP NỘP RỒI

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Bảo Khánh

  1 tế bào sinh dục đực và 1 tế bào sinh dục cái của một lòa cùng nguyên phân với một số đợt bằng nhau . Các tế bào mới này đều giảm phân cho 160 giao tử. Số NST trong các tinh trùng nhiều hơn số NST trong các trứng là 576 NST. Tỉ lệ số trứng được thụ tinh chiếm 6,25% tổng số trứng được tạo thành.
  a) Xác định số tb sinh tinh và sinh trứng đã tạo nên số giao tử nói trên
  b) Xác định bộ NST 2n của loài
  c) Xác định số hợp tử được tạo thành

  d) Xác định số tâm động và cromatit của các hợp tử được tạo thành khi chúng đều ở kì trung gian. Cho biết mọi diễn biến trong các hợp tử đều giống nhau

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  Quan sát 4 nhóm tế bào sinh dục của một loài sinh vật có 2n = 8 NST đang tiến hành giảm phân ở các thời điểm phân bào: kì đầu 1, kì sau 1, kì đầu 2 và kì sau 2. Tổng số NST kép và NST đơn trong tất cả các tế bào của 4 nhóm đó là 640, trong đó số NST kép bằng số NST đơn và số NST ở kì đầu 1, kì sau 1, kì đầu 2 tương ứng theo tỉ lệ 1 : 3 : 4. Tính số lượng tế bào của mỗi nhóm tế bào trên. Biết rằng các tế bào trong cùng một nhóm ở cùng một thời điểm phân bào và quá trình giảm phân xảy ra bình thường.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  cơ chế phát sinh n,2n,3n từ loại tb ban đầu là 2n

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong

  Câu 1 : 1 loài ruồi có bộ nst lưỡng bội 2n= 12.

  a, xét 5 tế bào mầm ở vùng sinh sản, đều nguyên phân liên tiếp 4 đợt, tất cả các té bào con đều tham gia giảm phân tạo giao tử. tính số giao tử đực được sinh ra.

  Câu 2: ở các bắp ngô bộ nst 2n= 18, 1 tế bào của loài nguyên phân 1 số đợt. các tế bào con đều tham gia giảm phân. người ta đếm được 288 nst đơn đang phân li về 2 cực của tế bào.

  a, các tế bào đang ở kì nào và có bao nhiêu nst đang phân li

  b, tính số đợt nguyên phân của tế bào ban đầu

  Câu 3; ở ong mật có 2n = 32 , ong cái dẻ 3000 trứng và đẻ thành 3000 con ong. trong đó trứng được thụ tinh đẻ thành ong cái và ong thợ. trứng ko thụ tinh sẽ nở thành ong đực. số ong thợ = 9 lần ong cái . số nst tong các ong con bằng 56000

  a, tính số ong mỗi loại

  b, tính số giao tử đực tham gia thụ tinh, biết hiệu suất thụ tinh = 1/1000

  GIẢI CHI TIẾT GIÚP MK VS.. !! MK CẦN GẤP LẮM ! MONG CÁC PN GIÚP ĐỠ ...

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)