Lai một cặp tính trạng

bởi Lê Trang 09/09/2018

Ở bò, khi đem lai hai con bò thuầnchủng bò có sừng với bò không sừng thu được F1 toàn bò có sừng. Tiếp tục giao phối 2 con bò có sừng ở F1 thì lại thu được F2.

a. Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đế F2.

b. Nếu đem bò có sừng ở F1 lai phân tích thì kết quả thu được như thế nào?

(biết 1 gen quy định 1 tính trạng nằm trên NST thường, tính trạng trội hoàn toàn)

Câu trả lời (1)

 • a.vì kiểu hình F1 cho toàn bò có sừng => kiểu gen bò có sừng trội hoàn toàn so với gen bò không sừng 

  quy ước A : có sừng trội hoàn toàn so với a : không sừng 

  Pt/c : AA x aa 

  F1 : Aa ( 100% bò có sừng )

  F1 x F1 : Aa x Aa

  F2 : 1AA : 2Aa : 1aa ( 3 bò có sừng : 1 bò không có sừng )

  b.  lai phân tích: bò có sừng ở F1 với bò không có sừng => 1 bò có sừng : 1 bò không sừng 

  chúc bạn học tốt heart

   

  bởi Trần Thảo 26/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan