Xác định KG của cây F2?

bởi Linh'h Em'm 09/09/2018

cho hai cây đậu hà lan hạt vàng , nhăn và hạt xanh , trơn lai với nhau được F1 đồng loạt với cây đậu hạt vàng , trơn

a) xác định sự phân tính về kiểu gen và kiểu hình ở thế hệ sau khi lai cây đậu f1 với cây đậu hạt vàng , nhăn

b) phải cho lai 2 cây đậu có kiểu gen và kiểu hình như thế nào để thế hệ sau có tỉ lệ phân li kiểu hình 3 : 3 : 1 : 1

Câu trả lời (1)

 • a. vì F1 ra đồng loạt hạt vàng ,trơn =>  vàng trội hoàn toàn so với  xanh ,  trơn trội hoàn toàn so với nhăn 

  quy ước A : vàng , a : xanh , B : trơn , b : nhăn 

  P : AAbb x aaBB

  F1 : AaBb ( 100% vàng , trơn ) 

  cho F1 lai với vàng , nhăn => có 2 trường hợp 

  th1 : 

  F1(AaBb) x Aabb

  F2 : 3 : A-bb : 3 A-B- : 1 aaBb : 1 aabb ( 3 vàng, nhăn : 3 vàng , trơn :  1 xanh , trơn : 1 xanh , nhăn )

  th2:

  F1(AaBb) x AAbb

  F2 : 1 A-B- : 1 A-bb ( 1 vàng, trơn : 1 vàng , nhăn )

  b. tỉ lệ  kiểu hình 3:3:1:1 = ( 3:1)(1:1) 

  th1

  Aa x Aa => 3A- : 1aa

  Bb x bb => 1Bb: 1bb

  ==> P : AaBb x Aabb

  th2 

  Aa x aa => 1 Aa : 1aa

  Bb x Bb => 3 B- : 1 bb 

  ==> AaBb x aaBb

  chúc bạn học tốt heart

   

   

  bởi Trần Thảo 26/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan