ON
YOMEDIA

Huyền Trâm's Profile

Huyền Trâm

Huyền Trâm

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 2
Điểm 92
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (20)

 • Huyền Trâm đã đặt câu hỏi: bài tập sinh 9 Cách đây 2 năm

  khi cho các cây đậu Hà Lan F1 tự thụ phấn, Men-đen thu đc ở F2 có tỉ lệ phân tính: 9 vàng, trơn: 3 vàng nhăn: 3 xanh trơn: 1 xanh nhăn. nếu chọn ngẫu nhiên các cây mjoc từ hạt vàng trơn ở F2 cho tự thụ phấn thì thep lí thuyết, tỉ lệ KG dị hợp về 2 cặp gen & kH hạt xanh, nhăn ở thế hệ sau là b.n?

 • Huyền Trâm đã đặt câu hỏi: Sinh học 9 Cách đây 2 năm

  ở đậu Hà Lan tính trạng màu sắc hạt do 1 gen qui định. Đem các hạt đậu Hà Lan màu vàng thu đc các cây (P). Cho các cây P tự thụ phấn nghiêm ngặt → thế hệ con thu đc: 99% hạt vàng, 1% hạt xanh. Tính theo lí thuyết các cây bố mẹ có KG ntn? Tỉ lệ mỗi loại KG là bao nhiêu? Biết không có đột biến xảy ra và tính trạng màu sắc hạt đậu Hà Lan ko phụ thuộc vào điều kiện môi trường

 • Huyền Trâm đã đặt câu hỏi: sinh hoc 9 Cách đây 2 năm

  cho các cặp gen phân li độc lập với nhau. Hãy xác định tỉ lệ giao tử các cá thể có KG sau:

  a) AabbDdEe 

  b) aaBbDdEe

 • Huyền Trâm đã đặt câu hỏi: sinh hoc 9 Cách đây 2 năm

  xét phép lai P: AaBbdd x aaBbDd, hãy xác định tỉ lệ xuất hiện ở đời F1 từng KG sau: aabbdd, Aabbdd

 • Huyền Trâm đã đặt câu hỏi: Siinh học 9 Cách đây 2 năm

  cho A: quả tròn, a: quả dài, B: quả đỏ, b:quả xanh, D: quả ngọt, d: quả chua, các cặp gen phân li độc lập với nhau. không cần lập bảng, tìm số KG, tỉ lệ KG, số KH và tỉ lệ KH của F1 ở nhừng phép lai sau:

  a) P: AaBbDd  x aabbDd

  b) P: AaBbDd  x  AaBbdd

  c)xét phép lai P: AaBbdd x aaBbDd. hãy xác định tỉ lệ xuất hiện ở đời F1 từng KG sau: aabbdd, Aabbdd

 • Huyền Trâm đã đặt câu hỏi: Sinh học 9 Cách đây 2 năm

  cơ thể có kiểu gen AABBDdEe giảm phân sẽ tạo bao nhiêu dạng giao tử. Loại giao tử mang gen ABde chiếm tỉ lệ ban nhiêu?

 • Huyền Trâm đã đặt câu hỏi: Sinh học 9 Cách đây 2 năm

  nếu chỉ xét 3 cặp alen Aa,Bb,Dd. Kiều gen của pP có thể ntn khi chúng tạo số kiểu giao tử theo từng trường hợp sau:

  a) 1 kiểu giao tử

  b) 2 kiểu giao tử

  c) 4 kiểu giao tử

 • Huyền Trâm đã trả lời trong câu hỏi: chứng minh Cách đây 2 năm
  • Có 3 kiểu xếp lá và 3 kiểu gân lá (hình mang, hình cung, song song).
  • Hình dạng, kích thước của phiến lá rất khác nhau.
  • Có 2 loại lá: lá đơn và lá kép.


  => lá rất đa dạng

 • Huyền Trâm đã đặt câu hỏi: lưới thức ăn Cách đây 2 năm

  Hãy vẽ một lưới thức ăn trong đó có các sinh vật: cây cỏ, bọ rùa, ếch nhái rắn, châu chấu, diều hâu, nấm, vi khuẩn, cáo, gà rừng, dê, hổ. Cho biết trong kuowis thức ăn trên có bao nhiêu chuỗi thức ăn

   

 • Huyền Trâm đã đặt câu hỏi: Sinh học lớp 9 Cách đây 2 năm

  Bài 1: 

  Cho 2 thứ đậu Hà Lan thân cao và thân lùn thuần chủng lai với nhau. F1 thu được đậu Hà Lan thân cao. Cho F1 tự thụ phấn được F2
  a) Viết sơ đồ lai từ P cho đến F2
  b) Cho đậu Hà Lan thân cao ở F2 lai phân tích thì kết quả sẽ ntn?
  Bài 2:
  Cho 2 thứ đậu Hà Lan thân cao, quả lục và thân lùn, quả vàng thuần chủng lai với nhau. F1 thu được đậu Hà Lan thân cao, quả lục. Cho F1 tự thụ phấn được F2
  a) Viết sơ đồ lai từ P cho đến F2
  b) Cho đậu Hà Lan thân lùn, quả lục ở F2 lai phân tích thì kết quả sẽ ntn?
  Mng giúp mình với ạ, mình đang cần gấp :(((

Điểm thưởng gần đây (30)

 • Huyền Trâm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Vật lý 9 Bài 23 Từ phổ - Đường sức từ) (+3đ) Cách đây 2 năm
 • Huyền Trâm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 54 Ô nhiễm môi trường) (+3đ) Cách đây 2 năm
 • Huyền Trâm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 25 Thường biến) (+3đ) Cách đây 2 năm
 • Huyền Trâm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 8 Nhiễm sắc thể) (+3đ) Cách đây 2 năm
 • Huyền Trâm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 7 Bài tập chương I) (+3đ) Cách đây 2 năm
 • Huyền Trâm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 5 Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)) (+3đ) Cách đây 2 năm
 • Huyền Trâm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 4 Lai hai cặp tính trạng) (+3đ) Cách đây 2 năm
 • Huyền Trâm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 3 Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)) (+3đ) Cách đây 2 năm
 • Huyền Trâm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 15 ADN) (+3đ) Cách đây 2 năm
 • Huyền Trâm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 60 Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái) (+3đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1