YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 150 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 tr 150 sách GK Sinh lớp 8

Nêu đặc cấu tạo và chức năng của đại não người, chứng tỏ sự tiến hóa của người so với động vật khác lớp thú.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đặc điểm cấu tạo và chức năng của đại não người tiến hóa hơn động vật thuộc lớp Thú được thể hiện:

Khối lượng não so với cơ thể ở người lớn hơn động vật thuộc lớp Thú.

Vỏ não có nhiều khe và rãnh làm tăng bề mặt chưa các nơron (khối lượng chất xám lớn).

Ở người, ngoài cá trung khu vận động và cảm giác như các động vật thuộc lớp Thú, còn có các trung khu cảm giác và vận động ngôn ngữ (nói, viết, hiểu tiếng nói, hiểu chữ viết).

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 150 SGK Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON