YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 14 SGK Sinh học 12

Giải bài 3 tr 14 sách GK Sinh lớp 12

Nêu vai trò của poliriboxom trong quá trình tổng hợp protein?
 

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Khi tổng hợp protein nhiều riboxom thường liên kết lại với nhau tạo thành polixom trong quá trình dịch mã mARN thường không gắn với từng riboxom riêng rẽ, mà gắn với 1 nhóm riboxom gọi là polixom. Sự hình thành poliriboxom là sau khi riboxom thứ nhất dịch chuyển được 1 đoạn thì riboxom thứ 2 liên kết vào mARN.

Tiếp theo đó là riboxom thứ 3, 4 .... Như vậy, mỗi 1 phân tử mARN có thể tổng hợp từ 1 đến nhiều chuỗi polipeptit cùng loại rồi tự hủy. Các riboxom được sử dụng qua vài thế hệ tế bào và có thể tham gia vào tổng hợp bất cứ loại protein nào.

Vậy nên, Poliriboxom gọi tắt là polixom có vai trò đảm bảo tăng năng suất tổng hợp protein cùng loại

 

 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 14 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF