YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 14 SGK Sinh học 12

Giải bài 2 tr 14 sách GK Sinh lớp 12

Quá trình dịch mã tại riboxom diễn ra như thế nào?

 

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 2

Quá trình dịch mã tại ribôxôm chia thành 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Hoạt hoá axit amin

 • Nhờ các enzim đặc hiệu và năng lượng ATP, các aa được hoạt hóa và gắn với tARN tương ứng tạo thành phức hợp aa-tARN
 • Sơ đồ hóa: 

- Giai đoạn 2: Tổng hợp chuỗi pôlipeptit. Gồm 3 giai đoạn:

 • Bước 1. Mở đầu
  • Đầu tiên tiểu phần bé của Riboxom tiếp xúc với mARN tại vị trí đặc hiệu có mã AUG

  • aa- tARN mang aa mở đầu metionin (ở sinh vật nhân thực), hoặc Foocminmetionin (ở sinh vật nhân sơ) tiến vào mARN bổ sung mã mở đầu theo NTBS (A-U, G-X)

  • Tiểu phần lớn của Riboxom liên kết với tiểu phần bé tạo thành Riboxom hoàn chỉnh

 • Bước 2. Kéo dài chuỗi Polipeptit
  • Tiếp theo, aa1-tARN gắn vào vị trí bên cạnh, bộ 3 đối mã của nó cũng khớp với bộ 3 của axit amin thứ nhất trên mARN theo NTBS.

  • Enzim xúc tác tạo thành liên kết peptit giữa axit amin mở đầu và aa1 (Met-aa1). Riboxom dịch chuyển đi 1 bộ 3 đồng thời tARN được giải phóng khỏi riboxom.

  • Tiếp theo, aa2-tARN lại tiến vào riboxom, quá trình cũng diễn ra như đối với aa1

  • Quá trình cứ tiếp tục tiếp diễn cho đến cuối phân tử mARN

 • Bước 3. Kết thúc
  • Khi Riboxom tiếp xúc với mã kết thúc (UAA, UAG, UGA) thì quá trình dịch mã dừng lại

  • Riboxom tách khỏi mARN, giải phóng chuỗi polipeptit

  • aa mở đầu bị cắt khỏi chuỗi polipeptit tạo Pr có cấu trúc hoàn chỉnh

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 14 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON