YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 14 SGK Sinh học 12

Giải bài 1 tr 14 sách GK Sinh lớp 12

Hãy trình bày diễn biến quá trình phiên mã và kết quả của nó?

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 1

Diễn biến quá trình phiên mã:

 • Bước 1: ​Tháo xoắn ADN
  • Enzim ARNpolymeraza bám vào vùng khởi đầu làm gen tháo xoắn để lộ mach khuôn 3'-5'.
 • Bước 2: Tổng hợp ARN
  • Enzim ARNpolymeraza trượt dọc theo mạch mã gốc 3'-5' tổng hợp ARN theo nguyên tắc bổ sung (A-U, G-X) cho đến khi gặp tín hiệu kết thúc.
 • Bước 3: Giai đoạn kết thúc
  • Enzim ARNpolymeraza gặp tín hiệu kết thúc thì quá trình phiên mã dừng lại và phân tử mARN vừa tổng hợp được giải phóng.
 • Kết quả của quá trình phiên mã
  • ​Kết thúc 1 lần phiên mã 1 gen tổng hợp nên 1 phân tử ARN, có trình tự giống với mARN bổ sung nhưng thay T bằng U.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 14 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON