ADMICRO
UREKA

Bài tập Thảo luận 1 trang 29 SGK Lịch sử 7 Bài 9

Bài tập Thảo luận 1 trang 29 SGK Lịch sử 7 Bài 9

Những việc làm của Đinh Bộ Lĩnh có ý nghĩa như thế nào?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Sau khi thống nhất đất nước, Đinh Bộ Lĩnh đã có những việc làm và ý nghĩa của những việc làm đó là:
  • Lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô tại Hoa Lư (Ninh Bình)  Khẳng định độc lập, chủ quyền của đất nước, thể hiện nước ta ngang hàng với Trung Quốc, không phải là một nước phụ thuộc.
  • Năm 970, vua Đinh đặt niên hiệu là Thái Bình, sai sứ sang giao hảo với nhà Tống.  Giữ mối quan hệ giao hảo để tránh đụng độ với một nước mạnh trong khi tình hình đất nước vừa mới ổn định.
  • Phong vương cho các con, cử các tướng lĩnh thân cận nắm giữ các chức vụ chủ chốt. Tránh tình trạng cát cứ, loạn lạc xảy ra.
  • Xây dựng cung điện, đúc tiền để tiêu dùng trong nước. Đưa ra những hình phạt khắc nghiệt (ném vào vạc dầu, vứt vào chuồng hổ,…) để xử phạt những kẻ phạm tội.  Xây dựng kinh tế, ổn định cuộc sống nhân dân, ổn định đất nước nhanh chóng để xây dựng tiềm lực quốc gia.
  • ⇒ Như vậy, những việc làm trên của Đinh Bộ Lĩnh nhìn chung đều mang ý nghĩa củng cố nền độc lập tự chủ và tăng cường tiềm lực của đất nước.

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận 1 trang 29 SGK Lịch sử 7 Bài 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF