ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.1 trang 27 SBT Lịch Sử 7

Bài tập 1.1 trang 27 SBT Lịch Sử 7

Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế năm

A. 965.                  

B. 968. 

C. 980                   

D. 981.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.1

 
 

Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế năm 968. 

Chọn: B

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.1 trang 27 SBT Lịch Sử 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1