ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập Thảo luận trang 31 SGK Lịch sử 7 Bài 9

Bài tập Thảo luận trang 31 SGK Lịch sử 7 Bài 9

Ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 
  • Cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn có ý nghĩa lịch sử lớn lao: cuộc kháng chiến biểu hiện ý chí quyết tâm chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, đã đánh bại nguy cơ xâm lược của nước ngoài (nhà Tống), giữ vững nền độc lập, củng cố lòng tin vững chắc ở sức mạnh và tiền đồ của nước Đại Cồ Việt.

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận trang 31 SGK Lịch sử 7 Bài 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1