ADMICRO
UREKA

Bài tập 10 trang 29 SBT Lịch Sử 7

Bài tập 10 trang 29 SBT Lịch Sử 7

Hãy trình bày tóm tắt những đóng góp của Đinh Bộ Lĩnh và Lê Hoàn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ở thế kỉ X.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

Đóng góp to lớn của Đinh Bộ Lĩnh:

- Dẹp được "Loạn 12 sứ quân", thống nhất đất nước;

- Xây dựng được chính quyền độc lập, tự chủ có quy củ và đầy đủ hơn thời Ngô.

Lê Hoàn có công lớn:

- Đánh bại quân xâm lược Tống, bảo vệ độc lập, tự chủ và xây dựng được một chính quyền có quy củ, chặt chẽ, đầy đủ hơn thời Đinh.

⇒ Cả hai ông đã nâng cao được vị thế của nước ta ở đầu thế kỉ X, tạo lập nền móng vững chắc cho đất nước phát triển và hưng thịnh ở những vương triều sau.

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 29 SBT Lịch Sử 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF