ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 29 SBT Lịch Sử 7

Bài tập 6 trang 29 SBT Lịch Sử 7

Vì sao các tướng và Thái hậu họ Dương lại suy tôn Lê Hoàn lên làm vua?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 
 

Các tướng và Thái hậu họ Dương lại suy tôn Lê Hoàn lên làm vua vì:

- Vua còn nhỏ, nhà Tống lăm le xâm lược.

- Lê Hoàn là người có tài, có chí lớn, mưu lược, khỏe mạnh. Lại được lòng người quy phục, quan lại đồng tình.

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 29 SBT Lịch Sử 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1