ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 31 SGK Lịch sử 7

Giải bài 2 tr 31 sách GK Sử lớp 7

Hãy mô tả bộ máy chính quyền trung ương và địa phương thời Tiền Lê.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 
  • Bộ máy cai trị ở trung ương: vua nắm mọi quyền hành, giúp vua có thái sư, đại sư và quan lại gồm hai ban văn, võ: các con vua được phong vương và trấn giữ các nơi quan trọng.
  • Chính quyền địa phương: cả nước chia thành 10 lộ, dưới lộ có phủ và châu.
  • Xây dựng quân đội (10 đạo và hai bộ phận cấm quân, quân địa phương).
  • Nhà Tiền Lê đã tiến thêm một bước trong việc xây dựng chính quyền độc lập tự chủ. Đây là sự hoàn thiện chính quyền ờ trung ương, chia lại đơn vị hành chính cả nước, chú trọng xây dựng quân đội...

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 31 SGK Lịch sử 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1