ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 31 SGK Lịch sử 7

Giải bài 2 tr 31 sách GK Sử lớp 7

Hãy mô tả bộ máy chính quyền trung ương và địa phương thời Tiền Lê.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 
 • Bộ máy cai trị ở trung ương: vua nắm mọi quyền hành, giúp vua có thái sư, đại sư và quan lại gồm hai ban văn, võ: các con vua được phong vương và trấn giữ các nơi quan trọng.
 • Chính quyền địa phương: cả nước chia thành 10 lộ, dưới lộ có phủ và châu.
 • Xây dựng quân đội (10 đạo và hai bộ phận cấm quân, quân địa phương).
 • Nhà Tiền Lê đã tiến thêm một bước trong việc xây dựng chính quyền độc lập tự chủ. Đây là sự hoàn thiện chính quyền ờ trung ương, chia lại đơn vị hành chính cả nước, chú trọng xây dựng quân đội...

 

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 31 SGK Lịch sử 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)