YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 28 SBT Lịch Sử 7

Bài tập 4 trang 28 SBT Lịch Sử 7

Hãy nối ô cột A với ô cột B sao cho phù hợp về nội dung lịch sử?

Cột A:

1. Đinh Bộ Lĩnh 

2. Dương Thái Hậu 

3. Hầu Nhân Bảo 

4. Vua Lê về địa phương 

5. Thời Đinh –Tiền Lê 

Cột B:

a) Mùa xuân hàng năm tổ chức lễ cày tịch điền

b) nhà nước cho đúc tiền đồng

c) tướng giặc Tống bị giết chết

d) đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt

e) người lấy áo long bào khoác lên người Lê Hoàn, suy tôn ông làm vua

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

1 – d

2 – e

3 – c

4 – a

5 – b.

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 28 SBT Lịch Sử 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF