ADMICRO
UREKA

Bài tập 5 trang 31 SGK Lịch sử 7

Giải bài 5 tr 31 sách GK Sử lớp 7

Đời sống xã hội và văn hóa nước Đại Cồ Việt có gì thay đổi?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Đời sống xã hội và văn hoá nước Đại Cổ Việt có những thay đổi như:

  • Trong xã hội: vua, các quan văn - võ, một số ít nhà sư tạo thành bộ máy thống trị. Những người bị trị bao gồm: nông dân, thợ thủ công, người làm nghề buôn bán nhỏ, một số ít địa chủ, nô tì. Nhìn chung cuộc sống của nhân dân ta còn đơn giản, bình dị.
  • Về văn hoá, giáo dục: chưa phát triển. Nho học xâm nhập vào nước ta, nhưng chưa ảnh hưởng đáng kể. Phật giáo được truyền bá rộng rãi, chùa chiền được xây dựng ờ nhiều nơi. Nhiều loại hình văn hoá dân gian (đánh đu, đấu vật, nhảy múa...) được duy trì và phát triển.

Đây là bước tiến quan trọng, nhất là sự phát triển của Phật giáo và các lễ hội được tiếp tục duy trì.

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 31 SGK Lịch sử 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON