ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập Thảo luận trang 28 SGK Lịch sử 7 Bài 9

Bài tập Thảo luận trang 28 SGK Lịch sử 7 Bài 9

Việc nhà Đinh đặt tên nước và không dùng niên hiệu của hoàng đế Trung Quốc nói lên điều gì?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 
  • Nhà Đinh đặt tên nước và không dùng niên hiệu của hoàng đế Trung Quốc chứng tỏ:
    • Khẳng định độc lập, chủ quyền của nước ta.
    • Thể hiện nước ta ngang hàng với Trung Quốc, không phải là nước phụ thuộc.

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận trang 28 SGK Lịch sử 7 Bài 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1