YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 28 SBT Lịch Sử 7

Bài tập 3 trang 28 SBT Lịch Sử 7

Em hãy điền mốc thời gian cho phù hợp với các sự kiện lịch sử trong dấu ... dưới đây?

1.... Lê Hoàn được cử làm phụ chính.

2.... Đinh Toàn lên làm vua

3.... Quân Tống do tướng Hầu Nhân Bảo chỉ huy kéo vào xâm lược nước ta

4.... Chiến thắng Bạch Đằng của quân dân ta do Lê Hoàn chỉ huy

5.... Lê Hoàn qua đời.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

1. Năm 978: Lê Hoàn được cử làm phụ chính.

2. Năm 980: Đinh Toàn lên làm vua

3. Tháng 1-4 năm 981: Quân Tống do tướng Hầu Nhân Bảo chỉ huy kéo vào xâm lược nước ta

4. Năm 983: Chiến thắng Bạch Đằng của quân dân ta do Lê Hoàn chỉ huy.

5. Năm 1005: Lê Hoàn qua đời.

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 28 SBT Lịch Sử 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF