ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập Thảo luận trang 32 SGK Lịch sử 7 Bài 9

Bài tập Thảo luận trang 32 SGK Lịch sử 7 Bài 9

Em hãy điểm qua tình hình nông nghiệp nước ta thời Đinh - Tiền Lê. 

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 
  • Ruộng đất trong nước nói chung thuộc quyền sở hữu của làng xã. Nhân dân trong làng chia đều ruộng đất cho nhau để cày cấy.
  • Tổ chức lễ cày Tịch điền hàng năm để khuyến khích nhân dân sản xuất.
  • Việc khai khẩn đất hoang được mở rộng.
  • Nhà nước chú ý vấn đề trị thủy, đào vét kênh ngòi ở nhiều nơi, vừa thuận lợi cho việc đi lại vừa tiện tưới tiêu cho đồng ruộng.
  • Nghề trồng dâu nuôi tằm cũng được khuyến khích.
  • ⇒ Nông nghiệp ngày càng ổn định và bước đầu phát triển.

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận trang 32 SGK Lịch sử 7 Bài 9 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1